วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Published สิงหาคม 12, 2557 by with 0 comment

ติดตั้ง Oracle Java 6,7,8 ใน Ubuntu

สวัสดีครับทุกท่าน นักพัฒนาโปรแกรมสาย JAVA และผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ JAVA ในการรันโปรแกรม บน Ubuntu นั้น เราต้องโหลด JDK มาติดตั้ง บทความนี้จะพาผู้อ่านไปติดตั้ง Oracle Java 6,7,8 ใน Ubuntu รองรับ Ubuntu 14.04, 13.10, 13.04, 12.10, 12.04 , 10.04 ครับ 🙂

อย่างแรกให้เราเพิ่ม PPA นี้ก่อนครับ เปิดคอมมานไลน์ขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง
$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
$ sudo apt-get update
ต่อไปให้เราเลือก Oracle Java ที่จะติดตั้งครับ ติดตั้งที่คอมมานไลน์

ติดตั้ง Oracle Java 6 ใช้คำสั่ง sudo apt-get install oracle-java6-installer
ติดตั้ง Oracle Java 7 ใช้คำสั่ง sudo apt-get install oracle-java7-installer
ติดตั้ง Oracle Java 8 ใช้คำสั่ง sudo apt-get install oracle-java8-installer
เมื่อติดตั้งแล้วเราสามารถเช็ครุ่นของ JAVA ได้ดังนี้ครับ

ใช้คำสั่งบนคอมมานไลน์ java -version
หลังจากนั้นเราต้องไปกำหนดค่า JAVA Environment ค่าเริ่มต้นว่าเราจะใช้ JAVA เวชั่นอะไรเป็นค่าพื้นฐานของ Ubuntu ครับ

เปิดคอมมานไลน์ใช้คำสั่ง sudo apt-get install oracle-javaX-set-default

ตรง X แทนด้วยรุ่นของ JAVA ที่ต้องการเช่น sudo apt-get install oracle-java8-set-default เป็นต้นครับ

ขอบคุณครับ 🙂
      edit

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น