วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Published พฤศจิกายน 04, 2560 by with 0 comment

ค้นหา path USB ที่เชื่อมต่ออยู่ใน Debian/Ubuntu

คุณสามารถค้นหา path USB ที่เชื่อมต่ออยู่ใน Debian/Ubuntu ได้โดยใช้ terminal ด้วยคำสั่ง
lsblk
ผลลัพธ์
จะโชว์ path USB ที่เชื่อมต่ออยู่ออกมา
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0 931.5G  0 disk
├─sda2        8:2    0  93.1G  0 part
├─sda3        8:3    0 372.2G  0 part
├─sda4        8:4    0   807M  0 part
├─sda5        8:5    0  18.9G  0 part /home
└─sda6        8:6    0 446.6G  0 part /
sr0          11:0    1  1024M  0 rom 
mmcblk0     179:0    0   7.4G  0 disk
└─mmcblk0p1 179:1    0   7.4G  0 part /media/wannaphong/0403-0201
Read More
      edit
Published พฤศจิกายน 04, 2560 by with 0 comment

ติดตั้ง Tuxboot ใน Debian/Ubuntu

Tuxboot เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างระบบบูต Linux จาก USB เพียงแค่เลือก Linux , USB และ Path USB
การติดตั้ง
sudo apt-add-repository ppa:thomas.tsai/ubuntu-tuxboot
sudo apt-get update
sudo apt-get install tuxboot
sudo tuxboot
Read More
      edit