วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Published พฤษภาคม 14, 2560 by with 0 comment

วิธีติดตั้งแอพจาก snappy

Snappy เป็นระบบแพ็กเกจแบบใหม่จาก Ubuntu โดยปัจจุบัน ถูกพัฒนาให้รองรับทั้ง Ubuntu , Debian , Arch Linux , Fedora , Gentoo ,OpenEmbedded/Yocto ,openSUSE , OpenWrt และอื่น ๆ ที่จะตามในอนาคต โดย Snappy ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะแทนที่ deb ในอนาคต
Read More
      edit